EfficientAdmin

De arbeidsongevallenverzekering

Zowel werkgevers als werknemers denken vaak onterecht dat het slachtoffer zijn volledig loon krijgt en alle kosten volledig terugbetaald worden. Helaas is dit echter niet zo. De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering voor de werkgever en om de premie ervan wat betaalbaar te houden, werden er enkele spelregels opgesteld. Deze spelregels zitten vervat in de Wet op Arbeidsongevallen van 10 april 1971. Een arbeidsongeval wordt dus bij om het even welke arbeidsongevallenverzekeraar op dezelfde manier geregeld en dus kan je gerust kiezen voor de verzekeraar met de laagste premie.