EfficientAdmin

Een arbeidsreglement !!??

Wat is het ?

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en de plichten van de werkgever en de werknemer. Bij een controle van de sociale inspectie wordt dit document steevast gecontroleerd.

Van zodra je 1 werknemer in dienst hebt, moet je een arbeidsreglement opstellen. Je kan bij jouw sociaal secretariaat steeds  een exemplaar bekomen tegen betaling, maar je moet er wel voor zorgen dat het document ingevuld wordt. Een goed arbeidsreglement kan handig zijn bij problemen met een personeelslid en daarom zorg je er dus best voor dat het zorgvuldig en accuraat ingevuld wordt.

Formaliteiten

Iedere werknemer die bij jou in dienst komt, dient een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen en dient hiervoor een ontvangstdocument te ondertekenen. Dit ontvangstdocument dien je bij te houden, want het is het bewijs dat de werknemer wel degelijk een kopie heeft ontvangen.

Daarnaast moet je ook elke werkplaats voorzien van een kopie van het arbeidsreglement en moeten de werknemers duidelijk weten op welke plaats dat is, zodat zij het exemplaar kunnen consulteren.

Sancties

Indien je als werkgever geen ontvangstdocument kunt voorleggen, dan kan je de werknemer ook niet ontslaan om redenen, die vermeld staan in het arbeidsreglement.

Indien je als werkgever de formaliteiten omtrent het arbeidsreglement (bvb. er is geen arbeidsreglement opgesteld voor jouw onderneming) niet vervult, dan kunnen dergelijke inbreuken leiden tot administratieve boetes tot 1500 Euro en strafrechtelijke boetes van een paar duizend euro.