EfficientAdmin

Het belang van de kostprijs van jouw product of dienst

Het hoeft niet gezegd te worden dat de bepaling van de prijs voor jouw product of dienst een bijzonder belangrijke taak is. In de praktijk is het echter vaak zo dat ondernemers geen rekening houden met bepaalde kosten waardoor ze, zonder het te beseffen, met verlies werken. Dat is uiteraard niet de bedoeling !

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de prijs. Voor het maken van een kast moet  je niet alleen rekening houden met het hout en jouw tijd om de kast te maken, maar ook met de kost van de machines die je nodig hebt, de huur en de verzekeringen van het gebouw waar je je product maakt, de camionette (en verzekering, taks, benzine,…) om de kast tot bij jouw klant te brengen,…

Hou dus bij het berekenen van jouw kostprijs zowel rekening met de vaste kosten als met de variabele kosten. Breng alle kosten in kaart en hoe gedetailleerder je dat doet, hoe correcter jouw prijs zal zijn. Heb je verschillende diensten of producten, dan moet je voor elk product en elke dienst de oefening maken.

Het is vanzelfsprekend dat jouw verkoopprijs valt of staat met de juiste berekening van de kostprijs ervan. Neem er dus ruim de tijd voor en vergeet geen kosten.