EfficientAdmin

Jouw administratie uitbesteden of niet?

Ik heb lang getwijfeld of ik dit onderwerp zou brengen of niet. Mijn dienst bestaat er namelijk in om ondernemers op administratief vlak te ondersteunen. Ben ik dan wel voldoende objectief ? En kunnen deze tips dan wel beschouwd worden als nuttig en oprecht ? Ik hoop van wel. En wie mij kent of al met mij samenwerkt, zal hieraan niet twijfelen en inderdaad bevestigen dat jouw administratie uitbesteden loont.

  1. Als ondernemer is het onmogelijk om over alles de nodige kennis te hebben

Ik zie vaak dat het gebrek aan kennis omtrent bepaalde topics een ondernemer handenvol geld kost. Er is een gunstiger beleid mogelijk, maar de ondernemer kent die mogelijkheid niet en geeft meer geld uit dan nodig. Of de ondernemer is niet op de hoogte van bepaalde wetgeving, past deze niet toe en loopt hierdoor flink wat risico’s.

  1. Het kost je veel meer tijd om hetzelfde werk te doen

Het feit dat iemand de kennis en de routine heeft, zorgt er niet alleen voor dat pijnpunten een stuk sneller worden gedetecteerd, maar ook dat op korte termijn een efficiënte oplossing of aangepast beleid kan worden opgezet.

  1. Jouw eigen tijd is kostbaarder dan de prijs om jouw administratie te laten doen

Misschien ligt jouw uurtarief hoger dan dat van de dienstverlener en dan loont het zeker. Is dat niet geval , dan is het nog steeds beter als je de uren, die je normaal aan jouw administratie spendeert,  kunt omzetten in tijd om iets te produceren, werken uit te voeren of nieuwe klanten te zoeken.

  1. Je hebt een extra overlegorgaan

Er is geen ondergeschikt verband tussen jou en de dienstverlener. Hierdoor kan jij onbeperkt jouw visie, mening en frustraties delen zonder imagoverlies. De dienstverlener kan op zijn/haar beurt eveneens een constructieve feedback geven en denkt mee vanuit hetzelfde ondernemersperspectief.

  1. Een externe dienstverlener heeft bovendien een objectievere kijk op jouw onderneming

Als zaakvoerder ben je onlosmakelijk emotioneel verbonden met jouw onderneming, heb je een bepaalde visie op jouw medewerkers en bepaal jezelf het beleid. Voor de dienstverlener primeert een kwalitatieve dienstverlening en is er enkel een zakelijke benadering naar jouw bedrijf en personeel toe. Hierdoor worden bepaalde zaken anders bekeken of geïnterpreteerd wat echt een meerwaarde kan betekenen voor de zaakvoerder.