EfficientAdmin

Jouw werknemer werd het slachtoffer van een arbeidsongeval of arbeidswegongeval. Wat nu ?

De aangifte

 

Indienen van de aangifte

Als werkgever ben je verplicht om elk arbeidsongeval binnen de 8 kalenderdagen,  te tellen vanaf de dag na het ongeval, aan te geven. Zelfs al is deze termijn verstreken, dan nog moet je het ongeval aangeven.

Wanneer je twijfels hebt omtrent het ongeval, dan dien je toch best nog steeds een aangifte in, maar kan je aan de hand van een begeleidend schrijven jouw opmerkingen meesturen.

Ook als jouw werknemer zwaar in de fout gegaan is, dien je een aangifte te doen, want de zware fout sluit de toepassing van de Wet op Arbeidsongevallen niet uit.

Indien je nalaat een aangifte te doen, dan heeft het slachtoffer of zijn rechthebbende nog altijd het recht om zelf een aangifte te doen. Hou er rekening mee dat bij verzuim of bij een laattijdige aangifte je een boete riskeert van 250 tot 2500 Euro.

 

Invullen van de aangifte

Afhankelijk van jouw arbeidsongevallenverzekeraar kan je de aangifte schriftelijk of elektronisch doen.  De arbeidsongevallenverzekeraar moet zich op basis van de aangifte een duidelijk beeld kunnen vormen van de omstandigheden. Neem dus jouw tijd om de aangifte in te vullen, want een onnauwkeurige aangifte zorgt onvermijdelijk voor vertraging bij het openen en het regelen van het dossier en bezorgt je meer kopzorgen en extra werk later.

 

Welke elementen zijn heel belangrijk op de aangifte ?

 

Gegevens werkgever

Het zal je misschien verbazen, maar vaak vergeten de werkgevers hun eigen gegevens in te vullen op de aangifte waardoor het voor de arbeidsongevallenverzekeraar moeilijk wordt om te achterhalen welke van zijn klanten deze aangifte heeft doorgestuurd. Jij bent in de veronderstelling dat alles ok is, maar na verloop van tijd begin jij of jouw werknemer zich vragen te stellen en blijkt dan pas dat er al die tijd niets is gebeurd omdat men niet wist over welke firma het ging.

Gegevens werknemer

Hierbij is het heel belangrijk dat de gegevens effectief correct zijn. Vaak blijkt de werkgever niet over het correcte adres of rekeningnummer te beschikken. Voorbeeld :  Slachtoffer woont officieel nog bij de ouders, maar verblijft op zijn kotadres of bij zijn vriendin waardoor de post niet of te laat bij hem terecht komt.  Nog vervelender is als het rekeningnummer van het slachtoffer foutief blijkt te zijn.  Meestal komt dit pas heel laat aan het licht en gezien het om geld gaat, zorgt dit voor heel veel ergernis bij de betrokken partijen.  Opletten is dus de boodschap !!

Datum en tijdstip van het ongeval en het uurrooster van de betrokken werknemer

Gezien het arbeidsongeval steeds dient te gebeuren in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is het belangrijk dat de arbeidsongevallenverzekeraar hier een eerste controle kan uitvoeren.

Datum en tijdstip van melding aan de werkgever

Stel jouw werknemer laat je op maandagmorgen weten dat hij zich voorgaande vrijdag heeft bezeerd op het werk. Hij dacht toen dat het niet zo erg zou zijn, maar tijdens het weekend is de situatie erger geworden en zal hij een week afwezig zijn.

De regeling van een arbeidsongeval is natuurlijk voordeliger dan de regeling van ziekte of van een privé-ongeval. En dat is ook sommige werknemers niet ontgaan. Een ongeval thuis in het weekend kan zo snel nog een lastminute arbeidsongeval op vrijdag worden.

Vul steeds de correcte datum en tijdstip in, de ongevallenverzekeraar doet wel het nodige onderzoek. Je betaalt uiteraard voor jouw arbeidsongevallenverzekering, maar hou er rekening mee dat een slechte ongevallenstatistiek steeds jouw premie kan doen stijgen en een banaal ongeval later ook zware gevolgen kan hebben. Wees dus correct in de aangifte.

De omstandigheden van het ongeval

Uiteraard ben je vaak niet zelf bij het ongeval aanwezig, maar je bent wel uiterst vertrouwd met het uit te voeren werk en de omstandigheden waarin het werk gedaan wordt. Jouw arbeidsongevallenverzekeraar weet dat echter niet. Hij kent de arbeidsplaats niet, noch de manier van werken. Wat voor jou een evidentie is, is dat niet altijd voor de arbeidsongevallenverzekeraar. Wees dus opnieuw zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk.  Zo kan worden vermeden dat er onnodig een vragenlijst gestuurd wordt of een inspecteur ingezet wordt.

Loon, arbeidsregime, paritair comité

Voor de uitbetaling van de uitkeringen mag deze informatie natuurlijk niet ontbreken. Zelfs als er geen arbeidsongeschiktheid is, is het aan te raden om deze informatie al te vermelden. Stel dat er later alsnog arbeidsongeschiktheid is, dan zijn deze gegevens al voorhanden.

Volgens de Wet op Arbeidsongevallen zijn bepaalde ongevallen als ernstig te beschouwen. Wat een ernstig arbeidsongeval is en wat niet, is nogal technisch en zou ons te ver leiden. Het spreekt voor zich dat een dodelijk ongeval als een ernstig ongeval beschouwd wordt. Wanneer het gaat om een ernstig arbeidsongeval dan zal jouw arbeidsongevallenverzekeraar je hierover een brief sturen.

Ingeval een ernstig ongeval dien je een omstandigverslag te laten opmaken  door jouw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk of door jouw preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 en moet je dat daarna overmaken aan de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het werk.

Dodelijke ongevallen en hele ernstige ongevallen dien je ook steeds onmiddellijk aan te geven bij de Dienst Toezicht en Welzijn op het werk en je moet uiteraard bij een dodelijk ongeval ook steeds de politie erbij halen.

 

Zo je hebt nu alle formaliteiten vervuld. Of toch niet ? Welke documenten moeten er nog meegestuurd worden met de aangifte?

Naast de aangifte moet er ook een geneeskundig getuigschrift bezorgd worden aan jouw arbeidsongevallenverzekeraar. Het geneeskundig getuigschrift wordt vaak verward met een attest van arbeidsongeschiktheid, maar is eigenlijk een document met daarop de letsels ten gevolge het ongeval en dient te worden opgesteld en ondertekend door de arts, die de eerste zorgen verstrekte.

Je stuurt best ook al de attesten van arbeidsongeschiktheid mee. Op deze attesten moet steeds vermeld staan dat de ongeschiktheid er is om reden van een ongeval met vermelding van de datum ongeval. Indien er ziekte opgegeven werd als reden, dan kan deze ongeschiktheid niet in verband gebracht worden met het arbeidsongeval.

Indien er al medische kosten zijn, dan kunnen de originele documenten eveneens al meegestuurd worden of misschien beslis je daarmee te wachten tot het ongeval effectief erkend wordt als arbeidsongeval.

Wanneer het gaat om een ongeval op de arbeidsweg dan stuur je best eveneens een kopie van het aanrijdingsformulier mee, alsook de plaats van tewerkstelling op die dag, en eventueel een kopie van het verhoor.

Met bovenstaande richtlijnen zal jouw aangifte heel professioneel zijn en zal het dossier snel en duidelijk kunnen behandeld worden.