EfficientAdmin

Laatste maand van het jaar : hou deze zaken in het oog !

Traditioneel is december een zeer drukke maand. Hoewel ook met 2018 nieuwe maanden aankomen willen we steeds nog heel wat dingen dit jaar afwerken. Vaak wordt er door de medewerkers ook nog wat verlof opgenomen en wordt de druk op de ketel zo nog wat groter. Toch zou ik willen benadrukken om qua personeelsadministratie toch nog  een aantal zaken even na te gaan. Meestal zijn het ook die zaken die bij een sociale inspectie het eerst bekeken worden en die je dus best op orde hebt.

 

Eindejaarspremie of jaarlijkse premies

Bepaalde sectoren voorzien een eindejaarspremie en/of een jaarlijkse premie, die moet worden uitbetaald in december. Check dus zeker eens met jouw sociaal secretariaat of er in jouw sector dergelijke regelingen voorzien zijn.

 

Verlofsaldo

Hou er rekening mee dat strikt genomen al het wettelijk verlof moet zijn opgenomen binnen het vakantiejaar. Het is dus niet toegelaten om wettelijk verlof over te dragen naar een volgend jaar. De werknemer kan geen afstand doen van zijn recht op verlof.

Wanneer een bediende wegens overmacht of schorsing van de arbeidsovereenkomst (ziekte, bevallingsrust,…) zijn/haar verlof niet of gedeeltelijk niet kan opnemen in het vakantiejaar dan verliest hij/zij het recht op deze vakantie en kunnen deze dagen niet overgedragen worden naar het volgend jaar. De werkgever is verplicht om het vakantiegeld voor de niet opgenomen dagen uit te betalen. Ook een arbeider kan in deze situatie geen verlof overzetten naar een volgend jaar, maar de werkgever hoeft hem/haar niet uit te betalen gezien zijn verlofrecht reeds werd uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een andere vakantiekas.

Meestal is er in het arbeidsreglement wel een regeling voorzien waardoor extralegaal/conventioneel verlof wel kan worden overgedragen naar het volgend jaar.

 

Aantal feestdagen

Er zijn 10 wettelijke feestdagen. Ook deze dienen in het kalenderjaar te worden opgenomen en kunnen dus niet overgezet worden. Controleer hier of alle werknemers effectief 10 feestdagen uitbetaald kregen en als dat niet geval is wat de reden daarvan is (deeltijdse werknemer, indiensttreding na bepaalde feestdagen,….).

 

Saldo overuren /meeruren/inhaalrust

Afhankelijk van welke periode er binnen jouw onderneming is voorzien voor de recuperatie van overuren kan het zijn dat alles moet zijn opgenomen tegen het einde van het jaar. Doe een check en als er nog uren te recupereren zijn, dan kan dat nog in december.

 

Aantal maaltijdcheques

 

Indien jouw medewerkers per gepresteerde dag een maaltijdcheque ontvangen controleer je best op het einde van het jaar ook eens of het aantal gepresteerde dagen en het aantal maaltijdcheques effectief identiek is.

 

Evaluatie van de werknemer

Vaak wordt er in december ook eens teruggeblikt op de prestaties van de werknemer gedurende het afgelopen jaar en is dat ook het moment waarop er een bonus of een loonsverhoging wordt toegekend.

Het toekennen van een loonsverhoging

Bij het bepalen van de loonsverhoging kan het interessant zijn om te weten of er in de nabije toekomst een indexatie is voorzien. Vaak gebeurt er een indexatie van de lonen in januari.

Ken je een verhoging toe vanaf december hou er dan rekening mee dat het loon opnieuw zal verhoogd worden in januari door de indexatie.

Ken je een verhoging toe vanaf januari wees dan duidelijk naar jouw werknemer toe of de indexatie inbegrepen is of niet. Wees ook duidelijk naar jouw sociaal secretariaat toe in de communicatie.

 

Het toekennen van een bonus

Hou er rekening mee dat wanneer er in jouw sector een eindejaarspremie voorzien is en je daarnaast ook nog eens een premie gaat uitbetalen er in de maand december heel wat bedrijfsvoorheffing zal gerekend worden en de werknemer netto niet zo heel veel verschil zal kunnen merken. Overweeg om de bonus in een dergelijke situatie pas de volgende maand uit te betalen. Hou er rekening mee dat er op een bonus ook nog vakantiegeld moet berekend worden en win op voorhand voldoende informatie in zodat je niet voor onvoorziene kosten komt te staan.

Stel je vast dat er best flink wat bonussen uitbetaald worden, bekijk dan zeker eens andere opties om jouw medewerkers te belonen vb CAO 90, warranten,…