---Wist je dit al?

Projecten

EfficientAdmin

Bouwfirma regio Wevelgem

 • ESF-project : Organisatiekanteling
  • Advies aan management
  • Opzetten communicatie
  • Uittekenen beleid i.s.m. Business Unit Manager
  • Rapportering aan ESF
 • ESF-project : omschakeling IT-infrastructuur (administratieve opvolging)
 • Evaluatie HR-leveranciers : efficiëntie- en kostenoefening
 • Optimaliseren en digitaliseren payroll processen (loonoptimalisatie, warrants,….)
EfficientAdmin

Gerenommeerde business school regio Gent

Werving & Selectie

 • profielen : sales-, marketing- en administratieve profielen, researchers, internationals op junior en senior level
 • verspreiden van de vacatures (selectiekantoren, sociale media, jobsites)
 • screenen van cv’s en evalueren testresultaten
 • voeren van sollicitatiegesprekken en overleggen met de hiring manager

 

Optimalisatie Payroll processen

 • Coördinatie nieuwe payroll leverancier van A-Z :
  • Mogelijke spelers in kaart brengen
  • Verkenningsgesprekken
  • Onderhandelingsgesprekken
  • Overleg met andere interne stakeholders (accounting, IT, …)
  • Prijsnegotiatie
  • Beoordelen front office tool en onderhandelen met deze derde leverancier inzake aanbod
  • Beoordelen back office tool en onderhandelen met deze derde leverancier inzake rapportering
  • Infovergaderingen interne stakeholders
  • Begeleiden vergaderingen met alle betrokken partijen (intern meets extern)
  • Opzetten overdrachtsflow
  • Coördineren overdracht voor opstart samenwerking 01/01/2020
EfficientAdmin

Postgraduaatopleiding HRM bij Howest

 • Onderwerpen:
  Employer Branding / HR analytics / Duurzaam HR beleid
 • Employer branding:
  in kaart brengen van een bestaand project en optimaliseren
 • HR-analytics :
  detecteren van een mogelijke speler, deze evalueren en bespreken en business case opstellen (ROI) voor de firma
 • Duurzaam HR-beleid :
  schrijven van opiniestukken, zoeken van best practices, in kaart brengen van valkuilen en hiervoor oplossingen voorstellen
 • HR-project :
  “Change in een organisatie” : schrijven paper inzake change en een case uitwerken en implementeren in de praktijk.
EfficientAdmin

Payroll leverancier regio Waregem

 • Ad hoc ondersteuning juridische dienst inzake adviesverlening klanten
 • Berekening eindejaarspremies
 • Berekening jaarpremies
 • Berekening ecocheques
 • Berekening vakantiegeld
 • Berekening vakantierechten
 • Controle RSZ-verminderingen
 • Optimalisatie klantendossiers
EfficientAdmin

Gerenommeerde Business School regio Gent

Optimalisatie van HR-processen :

 • Introductie van online payroll tool gelinkt aan een online registratietool voor de werknemers
  (opstellen manuals, tool voorstellen via webinar, op punt stellen van de nieuwe flows,..)
 • In kaart brengen loonverwerkingsproces en dit optimaliseren (introductie nieuwe looncodes,
  manuele input reduceren tot een minimum, stroomlijnen uurroosters, terugschroeven aantal
  looncorrecties,…..)
 • HR profileren als partner en afdeling binnen de onderneming : opzetten flows voor instroom van de
  verschillende types medewerkers, HR als leidende partner over alle business en statuten heen.
 • Doorlichten alle payroll processen en optimaliseren (flow thematische verloven, flow verzekeringen
  voor personeel, …)
 • Health en Safety : opleiding geven ‘formaliteiten en wetgeving rond arbeidsongevallen’, facturatie op
  punt zetten,….

 

Werving & Selectie

 • profielen : internationals, marketing en administratieve profielen op junior en senior level. Management level
 • verspreiden van de vacatures (selectiekantoren, sociale media, jobsites)
 • screenen van cv’s en evalueren testresultaten
 • voeren van sollicitatiegesprekken en overleggen met de hiring manager
 • optimalisatie van het recruteringsproces met het oog op employer branding
EfficientAdmin

Sportvereniging regio Kortrijk

 • Coördinatie : werken met vrijwilligers
 • Informeren rond statuut bestuurder VZW
 • Optimalisatieproces : de werking van een VZW : doorlichten van de VZW
EfficientAdmin

Renovatiebedrijf regio Izegem

Opstarten eerste en tweede werknemer : opzetten samenwerking sociaal secretariaat,
loonkostsimulaties, invoeren KB213, opvolging en begeleiding opstart

EfficientAdmin

Metaalbedrijf regio Roeselare

Opmaak vacatures, screening van cv’s , creatief denken omtrent het vinden van technische profiele
en voorstellen van mogelijke alternatieven,..

EfficientAdmin

Gerenommeerde Business School regio Gent

Werving & selectie:

 • profielen : administratieve en sales profielen op junior en senior niveau, internationals, researchers,
 • senior managers (HR, IT),….
 • verspreiden van de vacatures (selectiekantoren, sociale media, jobsites)
 • screenen van cv’s en evalueren testresultaten
 • voeren van sollicitatiegesprekken en overleggen met de hiring manager
 • bijwonen assessments
 • opstart online sollicitatietool (cv warehouse)

 

Payroll

 • Ondersteuning bij de loonadministratie
 • Input en opvolgen van afwezigheden
 • Informeren van werknemers inzake sociale documenten, thematische verloven, deeltijdse
 • tewerkstelling,…
 • Opvolging HR mailbox
 • Beheer sociale documenten
EfficientAdmin

Bouwbedrijf regio Izegem

Doorlichten en aanpassen arbeidsreglement, opmaak : car policy, laptop policy, gsm policy,
thuiswerk policy, document mobiliteit, introductie KB213 + infosessies aan de werknemers,
optimalisatie loonbeleid,…

EfficientAdmin

Bedrijf IT-sector regio Wevelgem

Begeleiding indienstname van een eerste werknemer : opstellen arbeidsovereenkomst, opmaken van
car policy, gsm policy, laptop policy, opmaken van een arbeidsreglement, loonkostsimulaties,…

EfficientAdmin

Zelfstandige kleinhandel regio Kortrijk

Optimalisatie uurroosters, aanleren van toepassen van flexibiliteit, introductie in de wetgeving rond
feestdagen, updaten personeelsdocumenten.