EfficientAdmin

Sociale Inspectie?

Men spreekt altijd van de sociale inspectie, maar is dat wel terecht ? Er zijn namelijk wel meer inspectiediensten dan enkel de sociale inspectie.

Welke inspectiediensten zijn er ?

 • Technische inspectie (Inspectie toezicht op Welzijn op het werk)
 • Inspectie toezicht op de sociale wetten
 • De sociale inspectie
 • De RSZ-inspectie
 • De RVA-inspectie
 • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers
 • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Inspectiedienst van het Fonds voor Arbeidsongevallen
 • Controledienst van het Fonds voor Beroepsziekten
 • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor de sociale verzekering der Zelfstandigen

 

De 5 belangrijkste inspectiediensten in een notendop

Technische inspectie/Inspectie Toezicht op Welzijn op het werk

De inspectiedienst richt zich zowel op de arbeidsveiligheid (arbeidsongevallen) als op mogelijke inbreuken op het welzijn op het werk (hygiëne op de werkplaats). Deze inspectie moet steeds verwittigd worden bij een ernstig of dodelijk arbeidsongeval in jouw bedrijf. Vaak is een arbeidsongeval ook de aanleiding tot een bezoek aan uw bedrijf. Bij inbreuken wordt er vaak een PV opgesteld en is er bestraffing via de correctionele rechtbank mogelijk.

Inspectie toezicht op de sociale wetten

Deze inspectiedienst gaat na of de arbeidsreglementering correct wordt toegepast in jouw bedrijf. Dit gaat van het controleren van de arbeidsduur, de deeltijdse arbeid, feestdagen, sociale documenten, flexibiliteit/overuren, loonbarema’s, arbeidsreglement, woonwerkverkeer, mobiliteitsvergoeding,…..

Inbreuken moeten worden rechtgezet en vaak ook retroactief. Hierdoor kan het prijskaartje hoog oplopen.

De sociale inspectie

Deze inspectiedienst waakt over de naleving van de wetgeving inzake sociale zekerheid m.a.w. zij gaan controleren of de RSZ-aangifte correct verloopt, de juiste inhouding en doorstorting van de sociale bijdragen gebeurt, de bijdragen voor de groepsverzekering en de firmawagens correct betaald worden, de onkostenvergoedingen terecht zijn ,….

De RSZ-inspectie

Deze inspectiedienst controleert de correcte betaling van de RSZ-bijdragen. Zij gaat na of het paritair comité waaronder je werkt, wel correct is en voert ook controles naar schijnzelfstandigheid, de correcte aangifte van de bedrijfswagens,…

De RVA-inspectie

Deze inspectiedienst controleert vooral op zwartwerk en bekijkt of het systeem van tijdelijke werkloosheid wel correct wordt toegepast.